ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANOWICACH

zaprasza do udziału

w I JANOWICKIM KONKURSIE PIEŚNI GOSPEL,

który odbędzie się 10 kwietnia 2013r.

w budynku sali OSP Janowice

gospel

Celem Konkursu jest:

  • upowszechnianie Pieśni Gospel, prezentacja wartościowych pod względem artystycznym pieśni

  • zachęcanie do nauki języka angielskiego

  • obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych

  • propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży

  • promocja solistów i zespołów artystycznych

  • konfrontacja własnych umiejętności z rówieśnikami

Ocena i nagrody

1. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Konkursu.

2. Jury przy ocenie wykonawców kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór

repertuaru, intonacja wykonania i interpretacja wokalna utworu, poprawność językowa, ekspresja wykonania, prezentacja sceniczna, ogólny wyraz artystyczny.

3. W każdej kategorii przyznane zostanie I, II oraz III miejsce.

4. Za najlepszą prezentację przyznane zostanie Grand Prix.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbędzie się na zakończenie Konkursu, po

wysłuchaniu i ocenie wszystkich zgłoszonych wykonawców.

6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje

odwołanie.

7. Laureat Grand Prix zaprezentuje nagrodzony utwór na zakończenie konkursu.

8. Jury może dokonać innego podziału miejsc.

9. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania Grand Prix.

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL