Walne zebranie OSP Janowice

24 lutego 2013
by

W niedzielę 24.02.2013r.

odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Janowice.

 Prezes OSP Jerzy Kudła rozpoczął zebranie od powitania gości i członków.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków OSP.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Jan Olejniak, oraz wybrano protokolanta Jerzego Borutka.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Następnie przedstawiono roczny plan działalności oraz budżetu OSP.

Nadano odznaczenia za wysługę lat.

Reportaż filmowy z Walnego zebrania można oglądnąć w zakładce „Telewizja Janowice”, zapraszamy

jpg (1 z 18)jpg (2 z 18)jpg (4 z 18)jpg (5 z 18)jpg (6 z 18)jpg (7 z 18)jpg (8 z 18)jpg (9 z 18)jpg (11 z 18)jpg (12 z 18)jpg (15 z 18)jpg (16 z 18)jpg (17 z 18)jpg (18 z 18)

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL