Mieszkańcy Janowic w gminie Bestwina zaalarmowali tamtejszego wójta o niespotykanej jak dotąd skali wycinki drzew w Lesie Janowickim. W ich odczuciu na terenie tego kompleksu prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna.

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców wójt gminy Bestwina zwrócił się pisemnie do bielskiego nadleśniczego Huberta Kobarskiego z prośbą o zaprzestanie lub ograniczenie wycinki drzew na terenie Lasu Janowickiego. Jak zauważył Artur Beniowski, w ciągu ostatnich dwóch lat wycinka jest prowadzona na niespotykaną dotąd skalę, przy czym do wycinki kwalifikowane są przede wszystkim drzewa zdrowe, a pozostawiane są drzewa porażone przez choroby i szkodniki. Wójt zaznacza, iż kompleks Lasu Janowickiego stanowi zielone płuca gminy, jest naturalnym filtrem oczyszczającym powietrzem. Ponadto ze względu na panujący w nim specyficzny mikroklimat jest miejscem spacerów i rekreacji nie tylko dla mieszkańców gminy Bestwina, ale także dla mieszkańców Bielska-Białej. Dlatego tez prowadzona wycinka spotyka się licznymi protestami i zapytaniami kierowanymi do tamtejszego Urzędu Gminy. Jak dodaje wójt, w lesie zalega duża ilość gałęzi i suchych drzewek, które nie są usuwane od wielu lat. Wiele z tych gałęzi to nieuprzątnięte pozostałości po usuwanych wcześniej drzewach. – Poza wątpliwej jakości wrażeniami estetycznymi i poczuciem rabunkowej gospodarki leśnej, stanowi to poważne zagrożenie pożarowe w okresie letnim – pisze do nadleśniczego wójt Beniowski.

Inną niemniej ważną kwestią jest w opinii samorządu wpływ prowadzonej wycinki na faunę lasu. Zwierzyna leśna jest płoszona, skutkiem czego jest fakt, iż w ubiegłym roku nastąpił nagły wzrost liczby saren potrąconych na terenie sołectwa Janowice na drogach przyległych do lasu. W Lesie Janowickim obserwowane były ponadto ptaki chronione podlegające ścisłej ochronie jak choćby jastrząb zwyczajny i wiele innych. Wójt przestrzega, iż usuwanie starego drzewostanu spowoduje utratę miejsc lęgowych i zerowych dla tych zwierząt, które zgodnie z przepisami prawa podlegać mają ścisłej ochronie.  – Podsumowując powyższe, proszę o udzielenie informacji na temat obowiązującego dla Lasu Janowickiego planu wyrębu oraz możliwe jego zaprzestanie lub ograniczenie jego wielkości i intensywności – apeluje Artur Beniowski.

źródło: http://www.region.info.pl

Koncert_Janowice_2016

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL