Walne zebranie OSP Janowice

23 lutego 2016
by
1
OSP Janowice: Siła społecznego wsparcia
 
Wszędzie w gminie Bestwina działalność Ochotniczej Straży Pożarnej cieszy się wśród mieszkańców pełnym zrozumieniem, jednakże Janowice w pewnej kategorii są fenomenem. Chodzi o ilość członków wspierających – tych jednostka ma aż 91. Sołectwo Janowice nie jest duże, zatem można powiedzieć, że Straż pełni w nich rolę integrującą. Jeśli nawet nie ma strażaka w rodzinie to jest to sąsiad, znajomy, ktoś dobrze znany, na kim można polegać „jak na Zawiszy”.
 
 
Czas podsumowań i podziękowań dla druhów OSP Janowice nadszedł w dniu 21 II 2016 r. Do odrestaurowanej strażnicy przybyli goście reprezentujący władze pożarnicze, samorządowe oraz koła i stowarzyszenia – m.in. prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Jan Cholewa i wiceprezes tego Zarządu Jan Ozimina, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP RP Józef Kłoda, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Herbert Szeliga, wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, mł. kpt. Rafał Walasik z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku – Białej, komendant gminny Grzegorz Owczarz, ks. proboszcz Józef Walusiak, dyrektor ZSP Janowice Urszula Kal, prezes KGW Krystyna Norymberczyk. Zebranie prowadził pan Jacek Sawkiewicz.
Prezes Zygmunt Łukoś w sprawozdaniu z całorocznej działalności podziękował wspomnianym członkom wspierającym za ofiarność, podał też do wiadomości, że członków czynnych jest w jednostce 39, z czego 30 posiada uprawnienia do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhów honorowych OSP Janowice ma 9, natomiast członków MDP – 12. W czynie społecznym strażacy przepracowali 2150 godzin, w akcjach zaś – 315. W roku 2015 wyjeżdżali 8 razy do pożarów i 16 razy do zagrożeń miejscowych, pomagając zwłaszcza w usuwaniu skutków wichury.
 
Podobnie jak inne jednostki, Straż Pożarna w Janowicach była bardzo aktywna na polu społecznym, uczestnicząc we wszelkiego typu uroczystościach czy imprezach. Sama zorganizowała na przykład zabawę karnawałową czy też turniej halowy piłki nożnej w Kaniowie. Wyróżniła się podczas Janowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zabezpieczając trasę i wspólnie z OSP Hałcnów przeprowadzając pokaz ratownictwa technicznego i medycznego. Z Kołem Gospodyń Wiejskich druhowie zwiedzili Cieszyn i Wisłę. Jednym z większych sukcesów indywidualnych było pierwsze miejsce druha Damiana Kopaczki z MDP w powiatowych zawodach w tenisie stołowym.
Nie zostało zaniedbane systematyczne szkolenie w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Zakupiono nowy sprzęt taki jak aparaty oddechowe, bluzy z polaru, buty, latarki, ostrzałkę do pił itd. Częściowo wyremontowany został samochód „Star”, zamontowano terminal i internet, wykonano prace porządkowe w strażnicy i w kościele. W kolejnym roku sprawozdawczym Zarząd pragnie czynić starania o pozyskanie zbiornika wodnego, remont pomieszczenia pod biuro wraz z punktem alarmowym, remont kotłowni i wejścia do niej oraz o dalszą modernizację samochodu.
Z dniem 30 IX 2015 r. z wynajmowania od OSP lokalu zrezygnował pan Grzegorz Wójcicki. Zarząd pragnie udostępnić w najem budynek o powierzchni użytkowej 137 m2 i w związku z tym prosi osoby zainteresowane o kontakt.
 
Ponieważ upłynęła pięcioletnia kadencja Zarządu i prezesa (w jej trakcie Jerzego Kudłę zastąpił Zygmunt Łukoś) na zebraniu walnym przeprowadzono wybory. Oto nowy skład Zarządu OSP Janowice.
 
Prezes – Zygmunt Łukoś; wiceprezes i naczelnik – Krzysztof Wróbel; zastępca naczelnika – Zbigniew Borutka; sekretarz – Grzegorz Gajda; skarbnik – Herbert Szeliga; gospodarz – Piotr Gajda; opiekun MDP – Andrzej Wójcicki; członkowie – Stanisław Nycz, Zbigniew Wełniak.
 
Komisja Rewizyjna: Andrzej Nycz (przewodniczący), Andrzej Grygierzec, Leszek Grzybowski.
 
Wytypowano ponadto delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 
Odznaczenia stażowe za wysługę lat wręczone na zebraniu w dniu 21 II 2016 r.:
 
65 lat – Franciszek Olek; 50 – Stanisław Kóska; 45 – Tadeusz Czana; 35 – Herbert Szeliga; 30 – Marek Wróbel; 25 – Zbigniew Maga; 15 – Piotr Gajda; 10 – Zbigniew Borutka, Krzysztof Pucka, Grzegorz Rozner; 5 – Dawid Norymberczyk, Robert Miarka, Małgorzata Kubik, Grzegorz Ciszczoń, Sebastian Kucharczyk, Rafał Kozieł.
Źródło: http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_news=2010

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL