Zebranie w Janowicach

20 października 2016
by

Zebranie w Janowicach

1

Ostatnie z cyklu czterech spotkań zebranie wiejskie miało miejsce w Janowicach w dniu 16 października. Wójt, radni i przedstawiciele Urzędu Gminy odpowiadali na pytania mieszkańców zgromadzonych w Domu Strażaka.

   

 Sołtys Janowic a zarazem wiceprzewodniczący Rady Gminy Bestwina Stanisław Nycz rozpoczął zebranie od przywitania wszystkich przybyłych a następnie – podobnie jak w pozostałych miejscowościach – dokonał sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. Rada ta spotykała się w minionym okresie sześć razy, przedstawiając wójtowi najistotniejsze problemy dotyczące Janowic. Stanisław Nycz czynnie uczestniczył w życiu społeczności poprzez załatwianie spraw bieżących. Współpracował z Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku – Białej, Agencją Rynku Rolnego w Katowicach, Państwową Inspekcją Weterynaryjną w Bielsku – Białej jak również LGR „Bielska Kraina”. Bardzo aktywnie włączał się w życie sołectwa: koordynował udział w imprezach gminnych, między innymi w dożynkach (złożył podziękowania wszystkim uczestnikom), wspólnie z p. Krystyną Łukasik współorganizował spotkanie dzieci ze św. Mikołajem oraz Dzień Dziecka w Stadninie przy czynnym udziale KGW Janowice. Brał udział w wizjach terenowych, monitorował pod kątem bezpieczeństwa i oznakowania stan dróg.

Po sołtysie głos zabrał wójt gminy, Artur Beniowski. Podobnie jak poprzednik, bardzo gorąco dziękował za udane, wrześniowe IV Dożynki Gminne w Janowicach i społeczną pracę jaka została włożona w przygotowania imprezy. Poinformował o wykonanych remontach drogowych, punktach świetlnych i wyczyszczonych rowach a także o opracowywanym Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Podał również do wiadomości plany ogłoszenia przetargu na projekt kanalizacji obejmujący południową część gminy (patrz – relacja z zebrania w Bestwinie).
Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Bestwina przy współpracy z powiatem pozyskała środki na przebudowę ul. Janowickiej od ul. Pszczelarskiej do Piekarni (63% finansowania zewnętrznego). Na czas remontu ulica będzie przejęta przez gminę od powiatu a zakres robót obejmie nakładkę asfaltową, chodnik i kanalizację deszczową. Przewidywany termin realizacji zadania – koniec 2017 r.

   

W nadchodzącym roku Janowice czekają następujące inwestycje: Projekt chodnika od leśniczówki do Niklówki; przywrócenie do funkcjonowania części starego przedszkola przy ul. Janowickiej 100 (w związku z reformą oświatową); zagospodarowanie budynku po lokalu „Kogutek” (być może pomieszczenie dla zakładu fryzjerskiego, Rady Sołeckiej, KGW itd.). W Starostwie Powiatowym pojawiły się możliwości składania wniosków na zabezpieczenie osuwisk co otwiera furtkę do umocnienia skarpy na terenach rekreacyjnych. Artur Beniowski odniósł się ponadto do sprawy zniszczonego krzyża przy Niklówce, dziękując radnemu powiatowemu Janowi Stanclikowi za zaangażowanie przy przygotowaniu kosztorysu ofertowego na naprawę szkód. Na koniec po raz kolejny zapewnił o staraniach mających na celu budowę w kolejnych latach pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy janowickim zespole szkolno – przedszkolnym.

Powyższe plany inwestycyjne w części pokrywały się z wnioskami obecnych na sali mieszkańców. Z ich strony padły również postulaty remontów ulic: Miodowej bocznej, Borowej a przede wszystkim ul. Podlesie. Tę ostatnią ulicę wskazano jako szczególnie pilną i w formie uchwały zebrania wiejskiego przekazano na forum Rady Sołeckiej i przede wszystkim Rady Gminy do uwzględnienia w budżecie na rok 2017. Ulica Janowicka wymagałaby poza tym oświetlenia a także udrożnienia studzienek i ograniczenia prędkości przemieszczających się pojazdów. Również chodnik od szkoły do kościoła oczekuje na konieczny remont. Atrakcyjność terenów rekreacyjnych wzrośnie, jeśli zostaną one powiększone i wzbogacą się o plac zabaw dla dzieci. Należy pomyśleć o zwiększeniu miejsc parkingowych pod szkołą, gdyż w godzinach porannych ruch samochodowy jest w tym rejonie bardzo intensywny. Z innych wniosków na uwagę zasługują prośby o wycinkę gałęzi przy ul. Podlesie oraz o przeprowadzenie przeglądu przepustów pod ul. Pszczelarską.

Źródło: http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_news=2268

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL