Walne zebranie KGW Janowice

12 grudnia 2016
by

1

Krystyna Norymberczyk ponownie na czele KGW Janowice

Koło Gospodyń Wiejskich z Janowic od lat daje się poznać mieszkańcom gminy od najlepszej strony. Panie nie tylko przyczyniły się do organizacji pięknych dożynek, ale także są niezwykle aktywne w mediach. Prowadzą profil na facebooku, udzielają sie na portalu „MojeKGW.pl” a w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” zajęły najwyższą lokatę spośród kół z powiatu bielskiego. 76 – osobowa grupa entuzjastek działalności społecznej doskonale odnalazła się w realiach XXI wieku. Co więcej – istnieją plany utworzenia sekcji młodzieżowej!

   

Ponieważ kadencja Zarządu KGW Janowice dobiegła końca, w dniu 10 grudnia w budynku Domu Strażaka zostało zorganizowane walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Przewodnicząca Krystyna Norymberczyk odczytała w obecności licznych członkiń sprawozdanie z dotychczasowej pracy, podziękowała za wsparcie ze strony Urzędu Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły, parafii i różnych stowarzyszeń a także przyjęła do grona gospodyń trzy nowe panie. Zgodnie ze statutem przeprowadzono wybory nowego Zarządu. W jego skład wchodzić będą: Krystyna Norymberczyk – przewodnicząca; Halina Olek – zastępca; Urszula Kal – skarbnik; Katarzyna Jordanek – sekretarz; Kazimiera Ciszczoń, Beata Durajczyk, Agata Szwajka – członkinie.

Urząd Gminy reprezentował na zebraniu zastępca wójta Marcin Kanik natomiast Radę Gminy – jej wiceprzewodniczący Stanisław Nycz, zarazem sołtys Janowic. Jako że spotkanie odbywało się w okresie przedświątecznym. padło wiele ciepłych słów życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych. Z uznaniem oglądano starannie prowadzoną kronikę.

Źródło: http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_news=2353

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL