1

„Bogu na chwałę i ludziom na ratunek” działają janowiccy strażacy od 1908 roku. Jedno z największych wyróżnień spotkało ich jednak dopiero niedawno. Na zebraniu wyborczym Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej zaszczytną funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono druhowi Herbertowi Szelidze. Tenże członek OSP Janowice jest także prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bestwinie zatem pełni podwójnie odpowiedzialne zadanie. Udanej współpracy życzył mu na walnym zebraniu w Janowicach w dniu 12 lutego prezes Zarządu Powiatowego Stanisław Nycz z OSP Stara Wieś.

Zebranie sprawozdawcze otworzył prezes jednostki, dh Zygmunt Łukoś. Przedstawił sprawozdanie bogate w dane liczbowe i faktograficzne. OSP Janowice liczy 38 członków czynnych, 9 honorowych a także 98 wspierających co w gminie Bestwina jest swoistym fenomenem. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza to 12 młodych strażaków, którymi opiekują się druhowie Andrzej Wójcicki i Sebastian Sacher. MDP jest przyszłością Straży a janowiccy młodzieżowcy nie pozostają w tyle – wyjeżdżają na wycieczki czy biorą udział w turniejach – dh Damian Kopaczka zajął pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w tenisie stołowym.

   

W roku 2016 OSP Janowice wyjeżdżała do akcji ratowniczo – gaśniczych 11 razy, w tym 7 do pożarów i 4 do zagrożeń miejscowych.  W ogóle 86 wyjazdów jednostek z gminy Bestwina świadczy o tym że jest u nas w  porównaniu do innych gmin w powiecie bardzo bezpiecznie – potwierdził to mł. bryg. Radosław Radkowski reprezentujący PSP Bielsko – Biała. Wójt Artur Beniowski dodał, iż strażacy z Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa nie pobierają ekwiwalentu za wyjazdy do akcji. Generuje to małą ilość alarmów fałszywych.

Janowicka stadnina koni była w czerwcu areną ćwiczeń gminnych. Druhowie zabezpieczali Rodzinny Rajd Rowerowy, Dożynki Gminne, uczestniczyli w świętach państwowych i kościelnych, w zawodach sportowych, współpracowali z Urzędem Gminy dofinansowującym różne przedsięwzięcia, z parafią, szkołą,  Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich (wspólna wycieczka do Opola). Społecznie przepracowali ponad 2000 godzin. Wyremontowano samochód gaśniczy „Star”, zamontowano wyłącznik prądu do wozu lekkiego, wyremontowane zostało pomieszczenie pod punkt alarmowy, wiele czasu poświecono drobniejszym naprawom i remontom. W planach jest m.in. zakup aparatów powietrznych, remont kotłowni i wejścia do niej. Należy dodać, iż w wyniku kontroli Państwowej Straży Pożarnej, OSP Janowice otrzymała dwukrotnie ocenę bardzo dobrą.

Oprócz osób wyżej wymienionych, głos na zebraniu zabrali ks. proboszcz Józef Walusiak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, dyrektor ZSP Urszula Kal, przewodnicząca KGW Krystyna Norymberczyk, komendant gminny OSP Grzegorz Owczarz. Z polotem i pasją historię OSP Janowice od czasów najdawniejszych przedstawił członek wspierający – Eugeniusz Niemczyk. Obecni byli ponadto sołtys Janowic – wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Nycz, radny powiatowy Jan Stanclik, radni gminy Bestwina, członkowie różnych kół i stowarzyszeń. Roli prowadzącego podjął się pan Jacek Sawkiewicz.

Odznaczenia stażowe za wysługę lat wręczali druhowie Herbert Szeliga i Krzysztof Wróbel (naczelnik OSP Janowice). Oto lista wyróżnionych: 75 lat – Stanisław Chmielniak; 35 lat – Zbigniew Wełniak; 20 lat – Marian Drozd, Stanisław Nycz; 15 lat – Sebastian Sacher, Piotr Grzybowski. Przy okazji wręczania odznak dh Szeliga powiedział: „Dh Stanisław Chmielniak jest w Straży tak długo, że zabrakło już przewidzianych ustawodawstwem odznak – planujemy wobec tego wręczyć mu w maju jakąś inną formę podziękowania za prawie cale życie spędzone w szeregach OSP”. Poza tym dh Piotr Grzybowski odebrał certyfikat za służbę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Więcej zdjęć : Galeria

Źródło: http://www.bestwina.pl/index.php?str=2&id_news=2436

Komentowanie wyłączone.

Następny wpis
»
Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL