1

OSP  Janowice: Po nowy, średni wóz bojowy

Wysłużony Star 244 z janowickiej OSP ma już 32 lata i coraz trudniej znaleźć do niego części zamienne. Przez wiele lat nie zawodził, lecz w dobie dzisiejszych standardów jedyna w gminie Bestwina jednostka bez nowoczesnego pojazdu gaśniczego powinna czym prędzej zostać doposażona. Prezes Zygmunt Łukoś podkreślił na walnym zebraniu w dniu 11 lutego: To jest nasz cel numer jeden! We wniosku złożonym do Zarządu Wojewódzkiego a podpisanym przez wójta Artura Beniowskiego, Zarząd Gminny i Powiatowy wpisano kwotę  wkładu własnego o wysokości 50 000 zł. Dodatkowo zostało złożone pismo potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych z Urzędu Gminy. Nadchodzi wielkimi krokami 110 – lecie OSP Janowice, zatem czy można sobie wymarzyć piękniejszy prezent?

Tymczasem, oczekując na samochód, Janowice nie próżnują. Obecnie stan osobowy jednostki liczy 43 druhów czynnych i aż 93 wspierających – to prawdziwy ewenement na skalę powiatu. Ks. Józef Walusiak, proboszcz parafii św. Józefa Robotnika zachęcił strażaków by byli „oczami i uszami” wsi niejako zastępując policjantów. Prawie co dom – to strażak, więc czemu tego nie wykorzystać? Dzięki m.in. zachętom księdza w roku sprawozdawczym przybyło 5 nowych członków. Przyszłością są niewątpliwie najmłodsi – MDP dowodzona przez Andrzeja Wójcickiego i Sebastiana Sachera liczy 17 członków (16 chłopców i jedna dziewczyna).

W szeregach MDP zaczynał obecny na zebraniu w Janowicach komendant miejski PSP bryg. Zbigniew Mizera, zaś na ten i inne tematy wypowiadali się także goście reprezentujący władze samorządowe i pożarnicze: Wójt gminy Bestwina Artur Beniowski,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej Stanisław Nycz, Wiceprezes ZOP ZOSP  RP Herbert Szeliga (zarazem prezes Zarządu Gminnego), członek prezydium ZOP ZOSP RP , radny powiatowy Grzegorz Gawęda, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik wraz z radnymi gminy Bestwina, radni naszego powiatu, reprezentanci Koła Gospodyń Wiejskich, seniorów i innych środowisk.

Bardzo dobrze układa się współpraca OSP Janowice ze szkołą, z parafią i Kołem Gospodyń Wiejskich. KGW bezpłatnie wynajmuje na swój użytek od strażaków lokal „Kogutek”. Panie i panowie wyjeżdżają wspólnie na interesujące wycieczki, np. do Wrocławia.

Do akcji jednostka wyjechała 28 razy, trzy zdarzenia to pożary. Ukończone szkolenia to m.in. kurs podstawowy i kurs ratownictwa technicznego. Nie brakowało strażaków z Janowic na uroczystościach o charakterze państwowym i kościelnym, zabezpieczali festyny, rajdy i biegi. Społecznie przepracowali ponad 2000 godzin. Z istotniejszych zakupów sprzętowych wymieńmy aparaty oddechowe, pasy, mundury, ubrania koszarowe, telefony i węże. Dokończono ponadto remont punktu alarmowego i zamontowano tam meble.

Sport w życiu OSP Janowice to zawody sportowo – pożarnicze, turnieje tenisa stołowego i gier zespołowych. Zasługują na pochwałę sukcesy druha MDP Damiana Kopaczki – zwycięzcy pingpongowych zawodów powiatowych. Cała MDP zajęła pierwsze miejsce we wspomnianych zawodach gminnych i trzecie w turnieju minisiatkówki. A są to tylko wybrane sukcesy.

Podczas zebrania sprawozdawczego wręczone zostały odznaczenia stażowe: 40 lat – Edward Norymberczyk; 35 – Kazimierz Norymberczyk, Andrzej Grygierzec, Leszek Grzybowski; 20 – Marian Drozd; 10 – Krzysztof Kozieł; 5 – Marek Pustelnik, Paulina Gajda, Grzegoz Gajda.

 

Źródło: http://bestwina.pl/aktualnosci/zebranie-sprawozdawcze-osp-janowice

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL