Screenshot_2019-04-08 bestwina pl - Oficjalny serwis Gminy Bestwina

W oczekiwaniu na salę sportową: zebranie wiejskie w Janowicach

Na dzień 5 kwietnia sołtys Janowic Stanisław Nycz zwołał zebranie wiejskie poświęcone inwestycjom czekającym sołectwo w roku 2019 albo już trwającym. Lokal po byłym „Kogutku” pękał w szwach, gdyż stawiło się ok. 70 zainteresowanych ta tematyką mieszkańców.

Wójt Artur Beniowski w swoim wystąpieniu odniósł się do inwestycji zaplanowanych i wykonywanych w ramach budżetu gminy Bestwina, jednak wspomniał także o współpracy z powiatem bielskim. Przewodniczącym Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego jest mieszkaniec Janowic, pan Jan Stanclik. Artur Beniowski rozpoczął od chodnika wzdłuż ul. Janowickiej (od granic do kościoła, wraz z przebudową istniejącego chodnika). Uzyskano pozwolenie na budowę i trwają przygotowana do wybrania wykonawcy. Koszt inwestycji – ok. 3 mln zł, w całości z budżetu gminy. Jeśli chodzi o pozostałe drogi: gmina ma gotową dokumentację na remont i przebudowę ul. Granicznej. W Urzędzie Marszałkowskim otrzymano ze środków powodziowych promesę na remont ul. Okrężnej. Promesa opiewa na 1 mln. 200 tys. zł., koszt przebudowy wynosi 1 mln. 400 tys. zł.; ogłaszany będzie przetarg. Janowice czeka dokończenie remontu ul. Pszczelarskiej, asfaltowanie ul. Targanickiej i Miodowej asfaltowej. Wójt zadeklarował generalny remont ul. Miodowej bocznej, po uregulowaniu spraw własnościowych. Od r. 2019 rozpoczął się ministerialny program naprawy dróg lokalnych. Gmina Bestwina również będzie mogła skorzystać z tego programu, mowa o dofinansowaniach rzędu 50% inwestycji.

Na przełomie maja i czerwca rozpocznie się procedura związana z termomodernizacją przedszkola przy ul. Janowickiej 100 – wybór wykonawcy i remont. Na to zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość kosztorysowa: ok. 1 mln. 200 tys. zł. Złożono poza tym wniosek na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej, jest to wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie sali sportowej przy szkole. Ta inwestycja to konieczność wymuszona m.in. przez reformę edukacji i powrót do szkoły klas siódmych i ósmych. Koszt inwestorski: ok 5 mln. zł., rozstrzygnięcie wniosku odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Wójt podzielił się informacją na temat umowy na kompleks lekkoatletyczny w Bestwinie i toczących się rozmów o zagospodarowaniu janowickich terenów rekreacyjnych (plac zabaw, siłownia zewnętrzna). Gmina ma już dokumentację na oświetlenie ul. Granicznej i warunki wydane przez Energetykę na budowę oświetlenia wzdłuż ul. Janowickiej. Planowane jest dokończenie oświetlenia ul. Górskiej.

Cały czas trwa program wymiany pieców – ograniczania niskiej emisji. W tym roku (październik, listopad) gmina uzyska pozwolenie na budowę kanalizacji południowej części gminy (ok. 30 – 40 mln. zł.). Planowany jest projekt i realizacja wymiany sieci wodociągowej w Janowicach.

W części wolnych wniosków i zapytań mieszkańcy szczególnie zainteresowani byli kanalizacją, stanem janowickiego lasu, troską o środowisko naturalne (problem dzikich wysypisk), niskim ciśnieniem wody w kranach. Na pytania oprócz wójta odpowiadali przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, prezes PK „Kombest” Wacław Waliczek oraz moderujący zebranie sołtys i radny Stanisław Nycz. Przybyli ponadto radni z Janowic: Marek Szymański i Jerzy Borutka oraz członkowie Rady Sołeckiej, OSP, KGW i innych organizacji.

Sławomir Lewczak

Źródło: https://bestwina.pl

Komentowanie wyłączone.

Poprzedni wpis
«
Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL