Ostatni termin

29 kwietnia 2013
by

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Bestwina
30 kwietnia br. upływa termin składania DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypomnienie: Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/2013 Rada Gminy Bestwina z dnia 7 lutego 2013r.
miesięczna stawka od mieszkańca do wyliczenia opłaty w Deklaracji wynosi:
8,00 zł  –  w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
17,00 zł  –  w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

1

Szczególną uwagę należy zwrócić w miejscu zobowiązania do segregowania, skutkującego wysokością stawki oraz informacji o posiadanym kompostowniku i jego pojemności.
Informacja o posiadanym kompostowniku nie zmienia wysokości opłaty, natomiast jest niezbędna do sprawozdań Gminy w celu wykazania kompostowania odpadów biodegradowalnych i zielonych u źródła, a tym samym ograniczania ustawowego poziomu składowania tych odpadów.

 

Niezbędnym załącznikiem do składanej deklaracji jest dotychczasowa umowa na wywóz odpadów komunalnych !

 

Deklarację można wysłać pocztą.

 

Pracownicy Urzędu cały czas udzielają informacji na temat wypełniania deklaracji – pokój nr 1 (pierwszy po lewej po wejściu do urzędu) i telefonicznie 32 2157704.

 

Dodatkowo 29 i 30 kwietnia br. do godz. 18:00 w Urzędzie Gminy pełnione będą dyżury.

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL