12 maja 2013 roku do Komunii Św. w Janowicach przystąpiło 19 dzieci.

Pierwsza Komunia Święta – uroczystość katolicka związana z mszą świętą podczas której wierni, przeważnie dzieci z kas drugich szkoły podstawowej, po raz pierwszy przyjmują sakrament Eucharystii pod postacią Hostii.

Dzieci ubierają się w specjalne stroje i przygotowują się do tego wydarzenia cały rok.

Mówił o niej św. Tomasz z Akwinu: „Kiedy dzieci zaczynają już dochodzić do pewnego używania rozumu, tak że mogą się przejąć czcią względem Eucharystii, można im tego sakramentu udzielić”.

 

Możliwość taką dopuścił Pius X w dekrecie Quam singulari z 1910 roku o Komunii świętej dzieci.

Dziecko może przyjąć Komunię świętą, jeżeli potrafi odróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego i wierzy, że przyjmując Komunię świętą przyjmuje Chrystusa.

Przed I Komunią świętą wymagana jest zawsze spowiedź dziecka.

_MG_2990

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL