Czerwiec to ostatni miesiąc odbierania odpadów komunalnych na starych zasadach tj. umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową (dot. nieruchomości zamieszkałych).
Śmieci wytworzone w czerwcu należy w całości przekazać i opłacić tejże firmie.
Wystarczy na koniec miesiąca telefonicznie poinformować przewoźnika o konieczności odbioru oraz uzgodnić zasadę płatności.

Obowiązujące od lipca zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w tym termin dostarczenia worków na odpady segregowane, cennik dzierżawy czy zakupu pojemników na odpady mokre i popiół oraz harmonogram odbioru odpadów zostaną ogłoszone na stronie internetowej urzędu w najbliższym czasie.

Szczegółowe ulotki w tym temacie będą dostarczone właścicielom nieruchomości do końca czerwca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych, na których powstają odpady komunalne (np. prowadzona działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym) obowiązują dotychczasowe zasady. Urząd będzie przeprowadzał kontrole posiadania stosownych umów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

1

Komentowanie wyłączone.

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL